Collecteren.nl

Vraag van de klant

Collecteren.nl is een informatieve website waar het collecterooster centraal staat. Ieder jaar stelt Stichting Collecteplan het collecterooster op waarmee alle 25 landelijk collecterende goede doelen hun eigen collecteweek hebben. Goede doelen en diverse collectanten worden in 'the spotlight' gezet. De vraag van Stichting Collecteplan was vooral duidelijk maken dat het om een rooster gaat. Dit rooster is dynamisch zodat er eenvoudig nieuwe goede doelen kunnen worden toegevoegd.

Recensie van de klant

"De mensen van Violet88 luisteren goed naar je wens. Ze weten vervolgens een vertaalslag te maken zodat het past binnen de mogelijkheden. Ook bij een beperkt budget leveren ze een eindproduct waar je blij mee bent."


In 3 woorden: creatief, snel, prettig samenwerken.

Selecteer hiernaast de gewenste weergave

collecteren-project.png
ipad-collecteren.jpg

Collecteren

Goede doel

Het goede doel dat een specifieke week collecteert wordt in het zonnetje gezet. Collectanten van het desbetreffende goede doel doen hun verhaal om zo het woord te verspreiden.

Kalender

De huidige en aankomende collecte staan centraal in het ontwerp van de website. Er is een agenda functionaliteit aanwezig welke ook uitgeprint kan worden.

Uitgelicht

In the picture

In the picture is een sectie in de website die automatisch elke week varieert. Dit scheelt tijd en moeite om handmatig bij te houden. Elke week is er een ander goed doel of collectant die in the picture staat.

Snelheid

Collecteren.nl wilde een snelle website en hebben zodoende gekozen voor 'snelheid optimalisatie'. Onze developers zijn aan de slag gegaan en hebben maarliefst een score van 95/100 bereikt! De elementen die overbleven konden wij helaas niet aanpassen.

Expertisenetwerk

De 25 goede doelen die deel uit maken van Stichting Collecteplan werken samen aan vernieuwing in de collecte. Op deze wijze kan deze typische Hollandse traditie blijven bestaan en leveren Stichting Collecteplan en haar goede doelen een belangrijke bijdrage aan het werk dat zij doen. Want zoals met elke traditie het geval is, moet deze regelmatig geijkt worden aan nieuwe ontwikkelingen.

Collecteren.nl is een Silverstripe website. Wil je ook een Silverstripe website laten maken? Wij maken overigens ook websites in Wordpress.