Violet88 is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de website.

 

Violet88 is eigenaar van de website en alle content hier op te vinden.
Alle auteursrechten en andere rechten  op de content van de website behoren toe aan Violet88.
Violet88 is niet verantwoordelijk voor de content, diensten, producten van uitgaande websites die gelinkt zijn aan https://www.violet88.nl

Violet88
KVK: 57896712