4 min

Lean? Digitale transformatie?

Voordat we de diepte in duiken met de combinatie van lean en digitalisering, is het belangrijk om te begrijpen wat lean management precies inhoudt. Oorspronkelijk ontwikkeld bij Toyota, richt deze methodologie zich op het minimaliseren van verspilling en het maximaliseren van klantwaarde door continue verbetering en efficiëntie. Lean streeft ernaar overbodige stappen te elimineren en workflows te optimaliseren, met als doel een flexibele organisatie te vormen die klantbehoeften efficiënter vervult en operationele kosten verlaagt.

 

Digitale transformatie sluit enigszins aan bij de principes van lean. Digitale transformatie gaat over de integratie van digitale technologie in alle processen en producten in organisaties, met als doel om deze continu te verbeteren. Het zorgt voor een fundamentele verandering in de manier van werken en waarde leveren aan klanten. Beiden worden geregeld ‘containerbegrippen’ genoemd, maar hoe krimpen we dit in tot een uitvoerbaar transformatieproces om jouw bedrijf te verbeteren?

 

De synergie tussen Lean en digitale transformatie

Lean management heeft zijn effectiviteit bewezen over een breed scala aan industrieën.  Wanneer bedrijven lean juist implementeren, neemt de gemiddelde doorlooptijd namelijk af tot 75 procent, stijgt de leverbetrouwbaarheid gemiddeld van 65 naar 95 procent, neemt het aantal klachten/fouten af met 80 procent en dalen de totale kosten tot wel 40 procent. Aan de andere kant staat digitale transformatie, waarbij technologische oplossingen worden ingezet om bedrijfsprocessen, cultuur, en klantbelevingen te verbeteren. In 2023 deden al 9 van de 10 Nederlandse bedrijven mee aan het digitaliseren van hun werkomgevingen. 

Impact digitaliseringsinitiatieven CBS Resampled

Ruim 5 op de 10 bedrijven ervaren (zeer) positieve impact van digitalisering. Bron: CBS

De aanpak van Lean Digital richt zich op het voortdurend ontwikkelen van digitaliseringscompetenties, wat inhoudt dat procesmatig digitaliseringsvraagstukken verbeterd worden, om zo inefficiënties te voorkomen en vermijden. Deze benodigde competenties omvatten zowel technische als interpersoonlijke aspecten, verdeeld over drie kerngebieden:

  • Het vermogen om proces belemmeringen te herkennen en geschikte digitale oplossingen te vinden die processen efficiënter, sneller en kosteneffectiever maken;
  • De bekwaamheid om deze oplossingen toe te passen met een Agile aanpak, aangepast aan de technologische rijpheid;
  • De vaardigheid om procesinnovatie te omarmen door een bedrijfscultuur te cultiveren die innovatieve transformatie ondersteunt.

 

Inzetten van Lean Digital

Voor organisaties die Lean Digital willen implementeren, is het essentieel om eerst de huidige processen grondig te analyseren en te optimaliseren voordat technologie wordt ingezet. Dit betekent dat een 'eerst optimaal, dan pas digitaal'-benadering noodzakelijk is om de meest effectieve en efficiënte inzet van technologie te waarborgen. Hoewel de voorafgaande kosten en inspanning hoog kunnen oplopen, ligt de werkelijke waarde in de langetermijnvoordelen: urenbesparing, kwaliteitsverbetering, en een snellere terugverdientijd. Voor organisaties die Lean Digital willen implementeren, is het belangrijk de technologische wendbaarheid evenals de bedrijfscultuur op orde te hebben.

Technologische wendbaarheid

In 2023 gaf 20 procent van de bedrijven aan dat een tekort aan vaardig en deskundig personeel de voornaamste barrière vormde voor hun digitaliseringsprojecten. Voor een effectieve implementatie van Lean Digital is het belangrijk om te investeren in de ontwikkeling van medewerkers, zodat zij snel nieuwe technologieën kunnen implementeren en doorgeven aan collega’s. Dit vereist een focus op training en educatie, maar ook het opzetten van aanpasbare IT-infrastructuren die flexibel reageren op de evoluerende digitale omgeving. Door actief te investeren in zowel personele vaardigheden als technologische flexibiliteit, kunnen bedrijven adequaat reageren op veranderingen en hun positie in de markt verbeteren.

Cultuur van innovatie

Om Lean Digital in de praktijk te kunnen brengen, is het belangrijk dat degene die er het meeste mee te maken krijgen er wel behoefte aan hebben. Het stimuleren van een bedrijfscultuur die innovatie aanmoedigt en ook waardeert is daarom belangrijk. Moedig het experimenteren met de werkwijze aan, falen is een onderdeel van het proces, en zo moeten medewerkers het ook inzien. Plan hier dus ook tijd voor in, laat het de medewerkers niet in hun eigen (werk)tijd doen. Door medewerkers de ruimte te geven voor creatief denken en het nemen van risico's, stimuleer je niet alleen innovatie, maar ook betrokkenheid en motivatie.

Voordelen van Lean Digital

Een van de meest tastbare voordelen van Lean Digital is de significante urenbesparing. Door processen te digitaliseren en te automatiseren, worden tijdrovende taken verminderd of geëlimineerd, waardoor medewerkers meer tijd kunnen besteden aan activiteiten die waarde toevoegen. Deze efficiëntieslag resulteert niet alleen in kostenbesparingen maar versnelt ook de terugverdientijd van de initiële investering. Bovendien faciliteert de verzameling en analyse van data door digitale technologieën een continu verbeterproces, geheel in lijn met lean principes.

Conclusie

De toekomst van Lean Digital biedt organisaties nieuwe mogelijkheden voor waardecreatie en levering en stelt hen in staat voorop te lopen in de samensmelting van digitale en fysieke werelden. Door nu te investeren in passende technologieën, het ontwikkelen van de juiste vaardigheden, en het doorvoeren van culturele veranderingen, kunnen organisaties de vruchten plukken van Lean Digital. Bedrijven die investeren in Lean Digital zien een reductie van tot wel 40% van de managementkosten in het eerste jaar van implementatie. Dit vereist wel een continue focus op innovatie, flexibiliteit, en duurzaamheid, met een scherp oog voor klantbehoeften. Het integreren van Lean principes in de digitale strategie bevordert een cultuur van continue verbetering, gesteund door technologie, wat niet alleen een kostenpost is maar een strategische investering richting efficiëntie, klantwaarde, en innovatie.