Elkaar begrijpen

Voordat we in technische details duiken, is het voor ons van cruciaal belang om te begrijpen waarom je eigenlijk op zoek bent naar een oplossing. Wat is het specifieke doel dat je wilt bereiken? Pas als we een duidelijk beeld hebben van je ambities, kunnen we een oplossing creëren die daadwerkelijk impact heeft. We stellen op dit moment de moeilijke vragen om ervoor te zorgen dat we geen obstakels over het hoofd zien en geen kansen laten liggen. We dammen de risico's in door verwachtingen, budget en capaciteit uitgebreid te bespreken. Zo delen we het project op in must haves, should haves en could haves. We werken toe naar een basisversie, deze wordt vervolgens stap voor stap uitgebreid.

Co-creatie

Bij ons staat co-creatie centraal. Om tot een hoogwaardig eindproduct te komen, is de rol van onze opdrachtgever essentieel. Dit doen we door intensief samen te werken. Zo meetten we wekelijks om de voortgang te tonen, de scope (eventueel) te wijzigen en verwachtingen te managen. Om de lijnen kort te houden gebruiken we een projectmanagementsysteem waar je als opdrachtgever volledige toegang tot krijgt. 

We hanteren een gestructureerde workflow met betrekking tot nieuwe releases. Zo verwachten we dat je zelf ook functies doorneemt op testomgevingen om zo bugs en gebreken te minimaliseren. Branchekennis over de bestaande bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering, in combinatie met onze expertise over procesoptimalisatie zorgt uiteindelijk voor een krachtige samenwerking. 

Samenwerkingsvormen

1. Op projectbasis

We gaan een project aan wanneer we globaal weten welke functionele onderdelen een digitaal product moet bevatten. We organiseren meerdere sessies met jou als opdrachtgever om timeblocks en epics te bespreken. Zodra we genoeg informatie hebben verzameld, beginnen we intern met de technische uitwerking, waarbij we het benodigde budget en de geschatte doorlooptijd vaststellen. Deze resultaten worden verwerkt tot een voorstel.


Afhankelijk van het projecttype maken we de keuze voor een agile scrum en kanban als projectmanagement methode. We passen scrum toe voor grootschalige projecten waarbij de scope niet volledig gedefinieerd is. Kanban daarentegen gebruiken we voor kleinschalige projecten met een duidelijk afgebakende scope. Ongeacht de methode stellen we een projectplan op met milestones. Na een succesvolle acceptatie wordt het product in een productieomgeving geïmplementeerd. Voor het beheer en onderhoud worden afspraken vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA).

2. Team as a service (TAAS)

Het samenstellen van een TAAS-team is een goede keuze wanneer je voorziet dat er ontwikkelwerk aan zit te komen, maar de exacte specificaties nog niet volledig zijn vastgesteld. We weten uit eerdere ervaringen dat prioriteiten verschuiven gedurende een ontwikkeltraject. In dergelijke gevallen is het lastig om het project van tevoren helemaal rond te krijgen. Een TAAS aanpak wordt vaak gekozen nadat een eerste release van een product uit de projectfase komt.

 

Server Level Agreement (SLA)

In onze SLA maken we afspraken over onze dienstverlening en prestatienormen. Bijvoorbeeld op het gebied van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en stabiliteit. Binnen onze SLA bieden we ook telefonische ondersteuning aan voor het afhandelen van tickets en eventuele gebreken.

Benieuwd naar wat we maken?

Met onze kennis over software, digitale portalen, mijn-omgevingen, API koppelingen, webapplicaties en maatwerk websites ontwikkelen we digitale middelen om je bedrijfsprocessen te verbeteren en optimaliseren.