3 min

Als bedrijfsleider of manager van een organisatie is het belangrijk om te weten wat voor impact werkdruk heeft op het team en bedrijf. Werkdruk kan ongemerkt sluipen en kan grote gevolgen met zich meebrengen, niet alleen voor de gezondheid van de medewerkers, maar ook voor de financiële gezondheid van de organisatie. 

Afwezigheid van werknemers

Werknemers die als gevolg van werkdruk ziek worden en verzuimen, blijven vaak langer afwezig dan men zou verwachten. Dit heeft niet alleen aanzienlijke gevolgen voor de productiviteit van het team, maar brengt ook financiële kosten met zich mee, waaronder de kosten van het inhuren en trainen van vervangend personeel.

In het jaar 2021 hebben werknemers in Nederland maar liefst 11 miljoen dagen verzuimd met werkstress als reden voor het verzuim. Dit aantal is aanzienlijk hoger dan de 9,4 miljoen verzuimdagen in 2020. Het ziekteverzuim onder Nederlandse werknemers bedroeg in 2022 maar liefst 5,6 procent, wat historisch hoog is. Deze cijfers benadrukken de groeiende impact van werkdruk op de afwezigheid van werknemers en de negatieve gevolgen die deze met zich meebrengen binnen organisaties.

Negatieve effecten op het bedrijf

Op de korte termijn kan een hoge werkdruk leiden tot een verhoogd ziekteverzuim en een lagere productiviteit, omdat medewerkers overbelast raken en niet meer in staat zijn om op hun best te presteren. Dit kan resulteren in gemiste deadlines, lagere kwaliteit van werk en uiteindelijk ontevreden klanten. Een hoog niveau van werkdruk kan ook de werksfeer negatief beïnvloeden. Stress en spanning tussen collega's kunnen toenemen, wat de samenwerking en het teamgevoel kan ondermijnen. Op deze manier zorgt de voortdurende werkdruk op lange termijn dat het personeelsverloop oploopt, aangezien werknemers op zoek gaan naar een gezondere werkomgeving, wat ook leidt tot hogere wervings- en opleidingskosten voor het bedrijf.

Afname van productiviteit

Een van de directe gevolgen van werkdruk is een afname van de productiviteit van werknemers. Uit een rapport van TNO blijkt dat werknemers die te maken hebben met hoge werkdruk minder efficiënt zijn in hun taken. Ze kunnen zich moeilijker concentreren, maken vaker fouten en hebben moeite om taken op tijd af te ronden. Uit onderzoek is zelfs gebleken dat werknemers die niet lijden onder te hoge werkdruk en stress 75% van hun vermogen inzetten, waar werknemers die dat wel ervaren maar 45% van hun vermogen inzetten.

 

Vermindering van de kwaliteit van het werk

Naast een afname in productiviteit kan werkdruk ook leiden tot een vermindering van de kwaliteit van het werk dat wordt geleverd. Wanneer werknemers onder druk staan om snel resultaten te behalen, kunnen ze geneigd zijn om stappen over te slaan of minder zorgvuldig te werken. 25% van de medewerkers struikelt wekelijks met werkprestaties door te hoge werkdruk. Met het verlies van 30% van het werkvermogen (45% ipv 75% inzetbaarheid) en gemiddelde personeelskosten van €25,- per uur komt dit al gauw neer op 1.200,- per werknemer per maand, €14.400,- per jaar.*

*Op basis van een 8-urige werkweek, 20 werkdagen in de maand, vakanties niet meegenomen.

Image by Freepik

Kosten van ziekteverzuim

De kosten van ziekteverzuim als gevolg van werkdruk zijn een aanzienlijke financiële last voor werkgevers en verdienen zeker de aandacht van elke werkgever. In 2020 bedroegen de loonkosten per verzuimende werknemer als gevolg van werkstress maar liefst 11.000 euro. Dit is een schokkend hoog bedrag dat de directe financiële gevolgen van werkdruk op de voorgrond plaatst. 

Eén dag uitval van een medewerker kost gemiddeld 250 euro. Als productiviteitsverlies en vervanging meegerekend worden, kan dit zelfs oplopen tot 400 euro per dag. Als je dit omrekent naar het aantal verzuimende werknemers op jaarbasis lopen de kosten hoog op. In de bedrijfseconomische en administratieve sector gaven al 116 duizend(!) mensen aan dat werkdruk de belangrijkste reden is voor verzuim, blijkt uit onderzoek van het CBS:

werkdruk reden voor verzuim CBS

Het historisch hoge ziekteverzuim in 2022 (5,6%) kostte Nederland ruim 27 miljard euro, 9 miljard euro meer dan in 2021. Dit bedrag vertegenwoordigt niet alleen de loonkosten voor afwezige werknemers, maar omvat ook andere kosten zoals medische behandelingen, vervanging van personeel en verminderde productiviteit. 

 Conclusie

De stijgende werkdruk binnen Nederlandse organisaties heeft een hoge impact, niet alleen op het welzijn van werknemers maar ook op de financiële gezondheid van bedrijven. Met een toename van het ziekteverzuim van 9,4 miljoen dagen in 2020 naar 11 miljoen dagen in 2021, en een historisch hoog ziekteverzuimpercentage van 5,6% in 2022 is het duidelijk dat de verborgen kosten van werkdruk aanzienlijk zijn. Deze cijfers onderstrepen de urgentie voor organisaties om proactieve maatregelen te nemen ter verbetering van de werkomgeving en het verminderen van werkdruk, om zo niet alleen het welzijn van hun werknemers te bevorderen maar ook om financiële verliezen te minimaliseren en de algehele bedrijfsprestaties te verbeteren. Voorkomen is beter dan genezen!

Worstel je met de vraag hoe je organisatie slimmer kan werken?

We helpen organisaties om zichzelf niet af te vragen ‘hoe ze moeten digitaliseren’, maar waar digitale oplossingen ze kunnen helpen naar duurzame proces- en prestatieverbetering en hoe ze deze moeten implementeren.